Barion Pixel Adatvédelem
Adatkezelési tájékoztató
A FirstWeb rendszerének használatához

Az adatok kezelésével kapcsolatban Lapusnyik Dávid egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató)

Nyilvántartási száma: 43352532
Adószáma: 67103980136
Statisztikai számjele: 67103980620123116
Vállalkozói tevékenység kezdete: 2015.05.11
Székhelye: 5000 Szolnok, Móra Ferenc út 15. fs. em. 3. ajtó
Fő tevékenysége: 620101,Egyedi szoftverfejlesztés
Tevékenységi köre(i): 582901,Egyéb szoftverkiadás 620103,Weblap tervezése (webdizájn) 620301,Számítógép-üzemeltetés 631201,Világháló-portáli szolgáltatás
mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja a weboldalkezelő programot igénybevevőket (a továbbiakban Felhasználó). A Felhasználók a www.firstweb.hu weboldalon (a továbbiakban Weboldal) által kezelt személyes adatokról, kezelésük során követett elvekről és ezek gyakorlati megvalósításáról, valamint a Felhasználók különböző jogai gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról.
1. Általános rendelkezések
A Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezései szerint, a Weboldalon történő regisztráció vagy hírlevélre történő feliratkozás során kifejezetten és önkéntesen hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezeléshez.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden rendelkezésre álló adatot megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő Felhasználóval kapcsolatban.
Adatkezelési Tájékoztató 2020.07.01 napjától érvényes.
Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a www.firstweb.hu weboldalon.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót a Felhasználóknak a Weboldalon közétett tájékoztató mellett egyoldalúan módosítsa, valamint a Felhasználókat a Felhasználói fiókban vagy az ott megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül tájékoztathassa.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói fiókon vagy a regisztráció vagy a Weboldal használata során megadott elérhetőségein keresztül kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési tájékoztató szerint hozzájárul.
2. Adatkezelési Tájékoztató célja
A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az aktuális adatvédelmi jogszabályok betartásra kerüljenek.

Meghatározza az Adatkezelő által használt személyes adatok körét és módját az egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban.

Az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztassa a Felhasználókat Az Adatkezelő kilétéről, az adatkezelés időtartamáról, céljáról, módjáról és jogalapjáról. Valamint a Felhasználók a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetőségeiről.

Megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést.

A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során a jóhiszeműség és a tisztesség üzleti gyakorlatnak megfelelően, a Felhasználókkal közösen együttműködve jár el.
3. Adatkezelés célja
A Szolgáltató személyes adatot kizárólag az alább meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség és szolgáltatások megfelelő teljesítése miatt kezel. A Szolgáltató mindig arra törekszik, hogy csak olyan személyes adatokat kezeljen, amely a szolgáltatás megvalósulásához feltétlenül szükséges.
A Szolgáltató által folytatott adatkezelés célja:
- A Felhasználók a szolgáltatást igénybe tudják venni
- Felhasználó egyértelmű azonosítása
- Felhasználókkal történő kapcsolattartás
- A Felhasználó elszámolásainak kezelése, számla kiállítása
- Felhasználó panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése
- Piac és közvélemény kutatás
- Hírlevél küldése
4. Kezelt adatok köre
Felhasználói regisztráció
A Szolgáltató a regisztráció vagy a Weboldal használata során a Szolgáltatás nyújtása érdekében az alábbi önkéntesen megadott személyes adatokat rögzíti a Felhasználóról:
- E-mail cím
- Jelszó (titkosítva)
Továbbá ezeken kívül, amennyiben a Felhasználónak előfizetési szándéka is van, abban az esetben számlázási adatok kezelésére is sor kerül, melyeket a Felhasználó a fiókjába belépve ad meg a Szolgáltató részére.
- Vezetéknév
- Keresztnév
- Telefon
- Számlázási név
- Számlázási cím
- Adószám
- Web Url cím
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kerül sor.
A Szolgáltató a fentieken túl fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató közötti beszélgetést a Felhasználó előzetes tájékoztatását követően rögzítse, melyről a Felhasználót a telefonbeszélgetés során külön tájékoztatja.
5. Adatkezelés jogalapja
A Szolgáltató a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen: – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával járul hozzá meg.
6. Adatkezelés időtartama
A regisztráció és a Weboldal használata során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére bármikor a Szolgáltató elérhetőségen keresztül megteheti.
Adat törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.
A Szolgáltató az inaktív fiókokat külön tájékoztatás nélkül 90 nap elteltével törölheti, ebben az esetben a Szolgáltatás használatához újbóli regisztráció szükséges.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
7. Cookie
A Weboldal látogatóinak eszközét a rendszer úgynevezett cookie-val azonosítja. A Weboldal egyes részeinek használatakor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó eszközén, melyek a Weboldal bizonyos szolgáltatásainak működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Weboldalján minden tartalom megfelelően működjön, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan fájlok, melyeket a Felhasználó eszközén a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a szolgáltatás használata során a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.
Ezek a cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására alkalmatlanok, és csak a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Szolgáltató célja, hogy a látogatók számára a lehető legjobb Felhasználói élményt nyújtsa.
A fenti adatokat Szolgáltató kizárólag a Weboldal megfelelő módon történő üzemeltetése érdekében valamint statisztikai célokra használja fel.
A Weboldalon használt cookie-k biztonságosak nem okoznak kárt a Felhasználó eszközében és nem tartalmaznak vírust.
A legtöbb böngésző beállításaiban a Felhasználó saját cookie beállításait szabadon beállíthatja
- letiltani a cookie-kat
- fogadhat-e cookie-kat
- kikapcsoljon bizonyos cookie-kat
Amennyiben a Felhasználó nem akarja, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel találkozhassanak. A remarketing kód is cookie-kat használ, a látogatók azonosításához. A Weboldal Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
Technikai adatok rögzítése
A Weboldal használata során különböző technikai információk kerülnek rögzítésre (pl.: log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
Külső rendszer segíti a Weboldal látogatottsági és egyéb analitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére.
Elérhetőség: www.google.com/analytics/
8. Adatokat kezelő személyek
A Szolgáltató, mint adatkezelő gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és ügyviteli intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárásokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat és titokvédelmi szabályok betartásához szükségesek.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján.
Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató alkalmazottjai és megbízott munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják fel.
A szolgáltatás biztosítása érdekében, a megrendelések teljesítése, az elszámolások kezelése érdekében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. tárhely szolgáltató, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felel.
Állandó jellegű adatfeldolgozásra elsősorban az ügyfélkapcsolattal, a szolgáltatások nyújtásával összefüggő adminisztráció ellátása, valamint az informatikai rendszer fenntartása érdekében kerülhet sor. Az adatfeldolgozó igénybe vétele során a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az Infotv. rendelkezései az irányadók.
A Szolgáltató kérésre a Felhasználókat tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről.
A Szolgáltató garanciákat nyújtó szerződési feltételek kialakításával és megfelelő ügyviteli és technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatfeldolgozás során a Felhasználók jogai ne sérülhessenek, és az adatfeldolgozó személyes adatokat csak akkor ismerhessen meg, ha az feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
Adatfeldolgozó megnevezése:
Név: DITTO Irodai és Ügyviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5000 Szolnok, Koszorú út 11.
E-mail: dittokft@gmail.com
Főtevékenység: 6920, Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (könyvelés)
Adatfeldolgozó megnevezése:
Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.
E-mail: support@tarhely.eu
Főtevékenység: 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás (tárhely szolgáltató)
9. Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőség
Tájékoztatáshoz való jog minden Felhasználót megillet.
Felhasználó bármikor jogosult részletes tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor megtekintheti és ott törölheti/módosíthatja azokat a felhasználói fiókjában.
Szolgáltató a Felhasználó kérésére részletes tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg a Felhasználó személyes adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat.
Felhasználó kérheti adatainak törlését, javítását.
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak javítását vagy azok törlését kérni a Szolgáltató elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 2 munkanapon belül törli vagy javítja az adatokat, törlés esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
A javításról, vagy a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatokat kezelték.
Ha az adatkezelő a Felhasználó javítási vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a javítás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A Felhasználó a jogait a Szolgáltató elérhetőségeken gyakorolhatja.
Továbbá a Felhasználó az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
10. Hírlevél
Szolgáltató a Weboldalon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy a regisztráció során feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.
A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy a Szolgáltató részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben Szolgáltató minden a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.
11. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Regisztrált Felhasználó a Weboldal használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Weboldalon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, valamint hírlevélre történő feliratkozását törölni, ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.
Kapcsolat
  70/941-22-04
  info@firstweb.hu
  Hétfő-Péntek: 09:00-16:00
Rólunk
Könnyedén és gyorsan hozzon létre professzionális weboldalt az egyszerűen kezelhető weboldalkészítő rendszerünkkel, és építse fel online jelenlétét saját egyedi stílusában!
Közösség
 
Partnereink
© 2024 Firstweb.hu - BlueFuture design