Barion Pixel ÁSZF
Általános Szerződési Feltételek
A FirstWeb rendszerének használatához
1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.07.01.
A Weboldal és a Szolgáltatásához tartozó összes szoftver, grafika, szöveges tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza firstweb.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) kínált díjfizetés ellenében igénybe vehető webtárhely valamint weboldalkészítő szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) használói (továbbiakban: Felhasználó) számára vonatkozó feltételeket. A Szolgáltató adatait a 2. pontban találja meg.
A Szolgáltatásaira előfizető Felhasználók részére a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
Felhasználó lehet minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy egyéni vállalkozó valamint jogi személy és gazdasági társaságok.
Az interneten való jelenlét miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve használja.
A Felhasználó az ÁSZF tényleges elolvasásával megismeri alapvető jogokat és kötelezettségeket, amelyek a jelen jogviszony tekintetében irányadóak lesznek.
A megrendelés elküldésével és annak a Szolgáltató e-mail-ben történő visszaigazolásával a 45/2014.(II.26.) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre magyar nyelven a Szolgáltató, valamint a Felhasználó között.
2. Szolgáltató adatai
Lapusnyik Dávid egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató)

Nyilvántartási száma: 43352532
Adószáma: 67103980136
Statisztikai számjele: 67103980620123116
Vállalkozói tevékenység kezdete: 2015.05.11
Székhelye: 5000 Szolnok, Móra Ferenc út 15. fs. em. 3. ajtó
Fő tevékenysége: 620101,Egyedi szoftverfejlesztés
Tevékenységi köre(i): 582901,Egyéb szoftverkiadás 620103,Weblap tervezése (webdizájn) 620301,Számítógép-üzemeltetés 631201,Világháló-portáli szolgáltatás
3. Általános rendelkezések
A Felhasználó részére felhasználói fiókot biztosít a Szolgáltató, amelyen keresztül az adatait és a megrendeléseit elérheti. Az így megkötött szerződés a felek között írásbeli szerződésnek minősül, amelyeket a Szolgáltató elektronikusan tartja nyilván és a létrehozott felhasználói fiókban a Felhasználó részére elérhető lesz.
Szolgáltató Szolgáltatását kizárólag jelen ÁSZF ben meghatározott szabályzat alapján nyújtja, amely ÁSZF mindenkor hatályos tartalma bárki számára elérhető a Szolgáltató weboldalán firstweb.hu
Szolgáltató Szolgáltatásának keretében biztosítja a Felhasználó által kialakított egyedi weboldalaknak a szerver tárhelyet, adminisztrációs felületet, és a weboldalszerkesztő szoftvert.
A Felhasználó által megrendelhető különböző csomagok tartalma elérhető a Szolgáltató weboldalán firstweb.hu
A Szolgáltatáshoz kapcsolódó összes szoftver kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett szerveren futhat
4. Regisztráció
A Szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges, amely kizárólag online a Weboldalon keresztül tehető meg. A regisztráció után minden új Felhasználó számára díjmentesen biztosítunk próba időszakot. Előfizetni a regisztráció után a Felhasználói fiókba belépve van lehetőség. Jelenleg bankkártyás és átutalással történő fizetés lehetséges.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztráció során úgy nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, későbbiekben nem hivatkozhat arra, hogy annak tartalmát nem ismerte.
A Felhasználó a regisztráció során a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit a megfelelő mező bepipálásával fogadhatja el.
A Szolgáltató a regisztráció során a Szolgáltatás teljesítése érdekében személyes adatokat rögzít a felhasználóról melynek részletei az Adatkezelési Tájékoztatóban található.
Felhasználó az előfizetői csomagok megrendelésekor további, a számlázáshoz szükséges adatokat is köteles megadni Szolgáltató részére.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott adatok igazolásához szükséges dokumentumokról, okiratokról másolatot kérjen, amennyiben az a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.
A regisztráció sikeréről a Szolgáltató az adminisztrációs felületen és e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.
5. Regisztráció törlése
Felhasználó jogosult kérni regisztrációja törlését, ezt a Szolgáltató elérhetőségein keresztül megteheti, valamint kérheti, hogy az általa a szoftverrel létrehozott weboldal elérhetetlenné váljon. Törlés esetében a fiókban tárolt összes adat visszaállíthatatlanul törlődik.
6. Domain használat
Felhasználó a domain használatára csak az előfizetési időszak alatt jogosult.
A Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsát egy sub-domain címet pl: budapestbisztro.firstweb.hu, amely segítségével használhatja a szolgáltatást. Ha a Felhasználó Prémium előfizetéssel rendelkezik, átirányíthatja már meglévő saját domain címét illetve újként regisztrált domain címet igényelhet a Szolgáltatás részeként.
a. A Felhasználó használhatja a már meglévő domain címét, átirányítás esetében továbbra is ön köteles gondoskodni a saját domain és tárhely szolgáltatójánál a domain díjának fizetéséről és fenntartásáról. Jelenleg a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik e-mail szolgáltatás, ezért ha ön használ levelezést a jelenlegi tárhelyszolgáltatójánál akkor csak a dns A rekordját kell átirányítani, a levelezést pedig a saját szolgáltatója biztosítja a továbbiakban is. Az átirányításhoz szükséges, hogy az ön domain szolgáltatójánál lehetősége legyen kezelni a dns beállításokat. Ha domain szolgáltatójánál hozzáfér a dns rekord beállításokhoz, irányítsa a domain “A” rekordját a mi szerverünk IP címére: 185.208.226.213. Az átirányításhoz szükséges egyéb információkat pedig e-mailben a folyamat során megküldjük. Átirányítás során esetlegesen felmerülő az ön szolgáltatójánál felmerülő hibákért felelősséget nem vállalunk, azonban a lehetőségeink szerint minden Felhasználónknak megadjuk a technikai segítséget.
b. A Szolgáltató biztosít részére egy a Szolgáltató tulajdonát képező .hu végződésű szabadon válaszható domain címet, azonban ez esetben a domain cím nem a Felhasználó saját neve alatt kerül regisztrálásra hanem a Szolgáltató neve alatt.
Minden Felhasználó részére, aki előfizet a Szolgáltatásra, Szolgáltató a szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsájt számára egy .hu végződésű domaint, melyet az előfizetési időszak végét követően valamint előfizetés nélkül sajátjaként használni nem fog tudni. Valamint ezt a domaint a Szolgáltató külön engedélye nélkül nem regisztrálhatja át.
7. Megrendelés (Prémium)
Felhasználók jelenleg 3 féle előfizetői csomag közül választhat (Start, Medium, Pro) és minden új felhasználót megillet a lehetőség arra, hogy az ingyenes alap verzióval használja a Szolgáltatást.
Bizonyos Premium szolgáltatások az új regisztrációt követően kipróbálhatók, de csak korlátozott ideig ha külön nincs feltüntetve akkor legalább 30 napig, ilyen pl animációk, beépített AI szöveg generálás, Prémium funkciók, Prémium dizájn. 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely funkció átkerülhet a csak Prémium előfizetésessel használható funkciók közé.
Előfizetni csak regisztrált felhasználóként lehet a Szolgáltatásra.
Előfizetni a Felhasználó a felhasználói fiókon keresztül tud, kiválaszthatja a számára megfelelő csomagot, időszakot és fizetési módot.
A megrendeléssel a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Szolgáltató a fizetés lekönyvelése után elektronikus számlát állít ki melyet a Felhasználó e-mail címére küldi.
Az előfizetés sikerességéről Szolgáltató e-mailben és a felhasználó fiók felületén egyaránt tájékoztatja a Felhasználót.
Visszaigazolás
A Felhasználó e-mailben tájékoztatást kap a megrendelés sikerességéről valamint a felhasználó fiókjában megtekintheti a megrendelés állapotát.
A Szolgáltató visszautasíthatja az ajánlat elfogadását, amennyiben a Felhasználó nem felel meg az ÁSZF-ben foglaltaknak. Erről e-mailben tájékoztatja.
8. Szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség és az elektronikus úton létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
A szerződés határozott időtartamra, a Felhasználó által megrendelt előfizetői csomag időtartamára jön létre.
Ha a Felhasználó az előfizetési időszak vége előtt felmondja a Szolgáltatást, a Szolgáltató nem köteles a hátralévő előfizetési időszakra vonatkozó arányos díj visszafizetésére.
9. Felhasználói fiók felfüggesztése és törlése
Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, jogosult a Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni, valamint a valós adatok megadására felszólítani és ennek elmulasztása esetén a Szolgáltatás használatából kitiltani.
A Szolgáltató jogosult a Felhasználó weboldalának megjelenését, ahhoz való hozzáférését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, amennyiben az ÁSZF rendelkezéseit súlyosan megszegi, valamint ha a felfüggesztést kiváltó indok a Szolgáltató felhívása ellenére nem szünteti meg, Szolgáltató jogosult a Felhasználó weboldalát törölni az alábbi esetekben:
a. Felhasználó weboldala vagy tartalma valamely hatályos törvénybe, jogszabályba ütköző tartalmat, terméket vagy szolgáltatást tartalmaz
b. Felhasználó nem fizeti be a Szolgáltatás díját
c. Erőszakos, rasszista, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése
d. A szoftver megfelelő működését szándékosan vagy véletlenül veszélyeztető cselekedet miatt pl kártékony vagy illegális programkód használta
Amennyiben Szolgáltató a fent meghatározott okok miatta Felhasználó weboldalát törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, weboldala tartalmát a Szolgáltatótól nem követelheti.
10. A szerződés iktatása
Interneten kötött szerződés lévén a szerződés létrejöttét elektronikus formában tárolja a Szolgáltató.
11. A szolgáltatás díja
A Szolgáltató különböző csomagok közül való választást biztosít a Felhasználók számára
Start:
Éves díjfizetés esetében 24 000 Ft/év
Féléves díjfizetés esetében: 13 500 Ft/félév
Havi díjfizetés esetében: 2 500 Ft/hó
Medium:
Éves díjfizetés esetében 27 000 Ft/év
Féléves díjfizetés esetében: 15 000 Ft/félév
Havi díjfizetés esetében: 2 750 Ft/hó
Pro:
Éves díjfizetés esetében 30 000 Ft/év
Féléves díjfizetés esetében: 16 500 Ft/félév
Havi díjfizetés esetében: 3 000 Ft/hó
Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, természetesen a már leadott megrendelések árai nem változnak.
Az alap árakon felül a Szolgáltató akciók keretében kedvezményeket adhat.
A Szolgáltatás díjai nem tartalmaznak áfát, mert a Szolgáltató alanyi adómentes adózó, ezért a számlák is ennek megfelelően kerülnek kiállításra. (Áfa mentesen)
12. Díjfizetés
Ha a Felhasználó megrendeli a Szolgáltatást két féle díjfizetési mód közül választhat bankkártyás (Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A biztonságos fizetés részleteiről Felhasználó a www.barion.hu oldalon köteles tájékozódni) valamint banki átutalással. A díj lekönyvelését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld meg.
Bármely fizetési mód választása esetén a Szolgáltatás aktiválására a Szolgáltatás díjának lekönyvelést követő 3 munkanapon belül megtörténik.
Szolgáltató az előfizetési időszak lejárta előtt e-mailben és a Felhasználói fiókban értesíti arról, hogy előfizetése hamarosan le fog járni. Az előfizetési időszak lejárata után 7 nap türelmi ideig még elérhető a Felhasználó webolda.
A Szolgáltató fenntartja a jogot teljes egészében korlátozza, amennyiben Felhasználó nem fizette be a Szolgáltatás igénybevételére jogosító és esedékes díjakat.
Felhasználó az előfizetésének meghosszabbítását a Felhasználó fiókon keresztül tudja megtenni.
Felhasználó az előfizetési időszak leteltét követően jogosult arra, hogy csomagot váltson.
13. Felmondási Jog
Felmondási jog kizárólag üzleti tevékenység körén kívül eső természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást igénybe vesz.
Céges vásárlókat a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet alapján, a 14 napon belüli felmondási jog nem illeti meg.

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.
Ez esetben a Felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató feltüntetett elérhetőségek egyikére.
Ha a Felhasználó beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően él felmondási jogával, a Felhasználó köteles egy a Szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére.
A Szolgáltató követelheti az ésszerű költségeinek megtérítését, ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és a Fogyasztó gyakorolja felmondási jogát.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.
Ha Felhasználó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a befizetett díjakat.
14. Szavatosság
Felhasználó a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, vagyis a rendszer használatához szükséges szoftver és egyéb anyagok letöltésétől számítva. A szavatossági idő fogyasztói szerződések esetén 2 év.
Ha a szoftver kijavítása nem vezet eredményre, a probléma továbbra is fent áll, és a Felhasználó az elállási jogát gyakorolja, abban az esetben a Szolgáltató köteles az eredeti állapotot visszaállítani és a Felhasználónak a kifizetett díjat visszafizetni.
Jogszavatosság. A Szolgáltató garantálja, hogy a Szolgáltatást jogosult értékesíteni, arra harmadik személynek nem áll fent olyan joga, és nincs olyan jogosultsága, amely Szolgáltatás jelen feltételek szerinti felhasználását kizárná vagy korlátozná.
15. Hibabejelentés
Hibajelentést a Felhasználó az info@firstweb.hu email címre küldhet. A bejelentett hiba üzenetre a Szolgáltató 3 munkanapon belül reagál és a lehető leggyorsabb időn belül megkezdi a hiba kijavítását
16. Felelősség
Szolgáltató a tárhely, valamint a szoftver nem megfelelő használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa kialakított Weboldal tartalmának kezelése a Felhasználó feladata.

Szolgáltató a Felhasználó Weboldalán történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a Felhasználó partnereihez, azokkal kizárólag Felhasználó áll jogviszonyban.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa létrehozott Weboldalon reklámtevékenységet végez, úgy köteles a mindenkor hatályos reklámjogi jogszabályokat betartani.
Amennyiben a Felhasználó valamely kötelezettségének nem tenne eleget, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókját felfüggeszteni.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem tartalomszolgáltatás, hanem csak és kizárólag tárhely szolgáltatás, ezért a Felhasználó Weboldalán elhelyezett tartalmakért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ezzel összefüggésben keletkezett valamennyi igény tekintetében harmadik személyekkel szemben a Felhasználó köteles helytállni.
Tilos a Felhasználónak tevékenysége során jogellenesen cselekedni vagy harmadik személy jogát megsérteni, az érvényes jogszabályi előírásokat megszegni.
A Weboldalon található tartalmak és szolgáltatások valódisága miatt kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel.
17. Tartalmi korlátozások
Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy olyan tartalmat tölthet fel a Weboldalára, melyek nem esik az alábbi tiltó listába:
- Kalóz Szoftverek, warez tartalom
- Szerencsejátékkal összefüggő tartalom
- Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
- Gyűlöletkeltő vagy Rasszista tartalmak
- Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
- Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó tartalom
- Illegális oldal népszerűsítése
- Tisztességtelen tartalom
- Piramisjátékok szervezésével és lebonyolításával foglalkozó tartalom
- Mások személyiséghez fűződő jogait sértő tartalom
- Kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására alkalmas tartalom
- Az emberi méltóságot sértő tartalom
- Becsmérlő vagy megalázó tartalom
- Faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai véleményt becsmérlő tartalom
- Egészségre veszélyt jelentő tartalom
- Bűncselekményre felbujtásra biztató tartalom
- Megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas tartalom
- Bármilyen jogszabály vagy törvény által tiltott tartalom
18. Jogérvényesítési Lehetőségek
Felhasználó a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken teheti meg:
Posta: 5000 Szolnok Móra F út 15 fsz 3
E-mail: info@firstweb.hu

A Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 évig a válasszal együtt megőriz. Melynek egy példányát megküld a Felhasználó számára.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
Törvény adta jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való egyeztetést követően sem kerül mindkét fél számára megnyugtatóan lezárásra, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak a Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
- Bírósági eljárás kezdeményezése
19. Az ÁSZF egyoldalú módosítása
Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett. A tájékoztatást a Szolgáltató a módosított ÁSZF hatálybalépése előtt 15 naptári nappal a firstweb.hu weboldalon közzéteszi, erről a Felhasználót közvetlenül is értesíti.
Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, jogosult az előfizetői szerződést 15 napos felmondási idővel felmondani.
Amennyiben a Felhasználó a fenti időszakon belül felmondási jogát nem gyakorolja a módosított ÁSZF feltételeit elfogadottnak tekinti.
20. Támogatott böngészők
A megfelelő megjelenést a Szolgáltató a mindig aktuálisan elérhető friss szoftver verzióknál tudja garantálni
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
-Edge
- Internet Explorer
- Opera
- Safari
Kapcsolat
  70/941-22-04
  info@firstweb.hu
  Hétfő-Péntek: 09:00-16:00
Rólunk
Könnyedén és gyorsan hozzon létre professzionális weboldalt az egyszerűen kezelhető weboldalkészítő rendszerünkkel, és építse fel online jelenlétét saját egyedi stílusában!
Közösség
 
Partnereink
© 2024 Firstweb.hu - BlueFuture design